دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بهداشت آب و فاضلاب

 | تاریخ ارسال: 1400/8/19 | 
ردیف عنوان
۱ دستورالعمل نمونه برداری فاضلاب و سبزی برای التور
۲ سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب
۳ استاندارد ۱۰۱۱- آب اشامیدنی، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
۴ استخرهای شنا الزام های عمومی ۱۱۲۰۳
۵ استاندارد ۱۰۵۳ -آب اشامیدنی ، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
۶ استاندارد ۲۴۴۱ آب معدنی طبیعی -ویژگی ها و روش های آزمون
۷ استاندارد ۳۴۰۲ آیین کار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی یخ برای مصارف خوراکی
۸ استاندارد ۴۲۰۸- کیفیت آب- نمونه برداری آب برای آزمونهای باکتریولوژی
۹ استاندارد ۵۸۶۹ آب معدنی طبیعی -روشهای آزمون میکروبی
۱۰ استاندارد ۶۶۹۴-آب اشامیدنی بسته بندی شده - ویژگی ها و روش های آزمون
۱۱ استاندارد ۹۴۱۲- آب استخرهای شنا- ویژگی های میکروبیولوژی
۱۲ استاندارد خروجی فاضلاب ها
۱۳ استاندرد ۱۷۷۹ روش نمونه برداری و آزمایش فاضلاب ها
۱۴ استخرهای شنا - فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار
۱۵ الزامات دستگاه RO
۱۶ آئین نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی و کانالهای عمومی آبرسانی
۱۷ چک لیست نظارت و پایش آزمایشگاههای آب و فاضلاب
۱۸ دستوالعمل بازرسی بهداشتی از استخرهای شنا
۱۹ دستوالعمل برپایی آزمایشگاه
۲۰ دستورالعمل اقدامات بهداشت آب و فاضلاب به منظور پیگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب
۲۱ دستورالعمل بازرسی از مراکز تصفیه، فروش آب اشامیدنی ( نمک زدایی شده )
۲۲ دستورالعمل طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های گندزدایی آب ژاول
۲۳ راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب شهری
۲۴ راهنمای پایش آلودگی میکروبی آبهای ساحلی ، شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی
۲۵ راهنمای کلر سنجی
۲۶ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
۲۷ مراکز تفریحی و آبی - فاصله گذاری اجتماعی و الزامات مرکز سلامت محیط و کار
۲۸ مراکز و باشگاههای ورزشی - فاصله گذاری اجتماعی و الزامات مرکز سلامت محیط و کار
۲۹ قانون توزیع عادلانه آب
۳۰ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها درمهر ۱۴۰۰
۳۱ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها در آبان ۱۴۰۰
۳۲ برنامه نمونه برداری شیمیایی آب  بیمارستانها در آذر ۱۴۰۰
۳۳ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها در آذر ۱۴۰۰
۳۴ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها در دی ۱۴۰۰
۳۵ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها در بهمن ۱۴۰۰
۳۶ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها در اسفند ۱۴۰۰
۳۷ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها درفروردین۱۴۰۱
۳۸ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها دراردیبهشت ۱۴۰۱
۳۹ برنامه نمونه برداری میکروبی آب  بیمارستانها درخرداد ۱۴۰۱
۴۰ برنامه نمونه برداری شیمیایی آب  بیمارستانها درخرداد ۱۴۰۱CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5240 بار   |   دفعات چاپ: 325 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر