دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
کنترل و مبارزه با ناقلین

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 

ردیف

عنوان

دانلود

۱ ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۲ دستورالعمل اجرایی ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۳ فهرست سموم مجاز
۴ راهنمای مراجعین جهت دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۵ دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
۶ چک لیست بازرسی بهداشتی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن خانگی
۷ فرم صورتجلسه انجام عملیات مبارزه باناقلین در اماکن عمومی و خانگی
۸ فرم گزارش ۳ ماهه فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
۹ بخشنامه لیست سموم مجازخانگی و ممنوعیت سه سم کلرپریفوس، دیازینون و دایمیتوات 
۱۰ لیست سموم جونده کش مجاز کشوری
۱۱ ممنوعیت استفاده از سم ICON
۱۲ مدارک مورد نیاز شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
۱۳ فلوچارت فرآیند صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 10481 بار   |   دفعات چاپ: 605 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر