دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
 

ردیف

عنوان

دانلود

۱ دستورالعمل شرکتهای خودکنترلی و خوداظهاری AWT IMAGE
۲ مشاغل خانگی AWT IMAGE
۳  عرضه مواد غذایی سیار AWT IMAGE
۴  دستورالعمل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا AWT IMAGE
۵  تخته گوشت خردکنی AWT IMAGE
۶ لیست آموزشگاه های بهداشت اصناف تحت پوشش AWT IMAGE
۷ بسته خدمت برنامه توسعه تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی در مراکز عرضه مواد غذایی AWT IMAGE
۸ آیین نامه بهداشت محیط مدارس AWT IMAGE
۹ دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی AWT IMAGE
۱۰ دستورالعمل بوفه و شیر مدارس AWT IMAGE
۱۱ دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم AWT IMAGE
۱۲ دستورالعمل اجرایی صدور گواهی سلامت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی AWT IMAGE
۱۳ دستورالعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی AWT IMAGE
۱۴ دستورالعمل اجرایی پایش برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اختلال های ناشی از کمبود ید(IDD) AWT IMAGE
۱۵ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی AWT IMAGE
۱۶ ضوابط ارسال نمونه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو AWT IMAGE
۱۷ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ موادخوردنی AWT IMAGE
۱۸ آیین نامه بهداشت محیط AWT IMAGE
۱۹ آیین نامه حمل و نقل مواد غذایی AWT IMAGE
۲۰ دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی AWT IMAGE
۲۱ دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز AWT IMAGE
۲۲ سالم سازی سبزیجات AWT IMAGE
۲۳ فلو چارت صدور مجوز بهداشتی وسایل نقلیه حمل مواد غذایی AWT IMAGECAPTCHA
دفعات مشاهده: 4542 بار   |   دفعات چاپ: 254 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر