دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • واکسیناسیون مادران باردار
 • مطالب آموزشی حوزه سلامت
 • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
 • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
 • سامانه های مرتبط
 • راهنمای مراجعین
شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

شرح وظایف رئیس گروه تخصصی گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی

 • تأئید و ابلاغ آئین نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بازنگری و تأئید طرح‌های توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
 • اصلاح،‌تأئید، نظارت و مشارکت در تأمین،‌توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، ‌نیروی انسانی ،‌تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • نظارت و تأئید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات وارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان،‌پویا سازی وارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات
 • تأئید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
 • نظارت و تأئید اولویت‌ها ،‌اهداف و استراتژی‌های تعیین شده
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تأئید نهائی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • همکاری و هماهنگی درون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام مافوق
 • نظارت بر پایش وارزشیابی برنامه‌های جاری
 • تأئید گزارشات نهائی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر حسن برگزاری سمینار،‌کارگاه ها و برنامه های مربوط به گروه گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی و گروهی
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی و کمیته اجرایی پزشک خانواده
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می‌شود.

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی
 • بررسی و بازنگری آئین نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها ، استانداردها،‌تشکیلات و پیشنهاد اصلاحات به رئیس گروه تخصصی مربوطه.
 • بازنگری و طراحی توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتی و خصوص)
 • جمع بندی،‌پیشنهاد،‌پیگیری و نظارت بر تأمین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی،‌تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ،‌پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات و تلاش در جهت حل مشکلات
 • ارزشیابی مستمر کارکنان ذیربط
 • تعیین اولویت ها، اهداف و استراتژی‌ها وارئه آن به رئیس گروه
 • تدوین برنامه جامع عملیاتی وارائه به رئیس گروه
 • مشارکت در نظارت، پایش وارزشیابی برنامه‌های جاری
 • جمع بندی،‌تنظیم و تدوین نهائی گزارشات ادواری حاصل از پایش و ارزشیابی بانضمام تحلیل پیشنهادات وارائه به رئیس گروه
 • شناخت توانائی‌های بالقوه منطقه و تهیه طرح‌های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه‌های توسعه کشوری
 • مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینار،‌کارگاه ها و برنامه های مربوط به واحد گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی
 • اولویت بندی،‌مکان یابی ، نظارت و هماهنگی در اجرای پروژه‌های عمرانی بهداشتی درمانی تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود و با همکاری دفتر فنی و مهندسی دانشگاه

شرح وظایف کارشناس گسترش شبکه های بهداشتی درمانی (PHC )

 • تهیه و جمع‌آوری آئین نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعملها ، استانداردها و ارائه آنها
 • بررسی و پیشنهاد توسعه وگسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی)
 • بررسی وضعیت موجودو برآورد نیازهای فضای فیزیکی و نحوه بهره برداری از آنها
 • جمع آوری و آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها به کارشناس مسئول
 • تلاش در جهت پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • مشارکت در تبیین اولویت‌ها،‌اهداف و استراتژی ها و ارائه آنها
 • تهیه پیش نویس برنامه‌های عملیاتی براساس اولویت‌ها استراتژی ‌ها و ارائه به کارشناس مسئول
 • مشارکت در تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی
 • مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • برگزاری و مشارکت در سمینارها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مربوط به واحد گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی
 • نظارت و هماهنگی در حسن اجرای ضوابط توسعه و ادغام خدمات بهداشتی درمانی
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع میشود.

دفعات مشاهده: 12499 بار   |   دفعات چاپ: 630 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر