دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • واکسیناسیون مادران باردار
 • مطالب آموزشی حوزه سلامت
 • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
 • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
 • سامانه های مرتبط
 • راهنمای مراجعین
واحد نیروی انسانی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
قابل توجه مراجعین نیروی انسانی: 
 1. رشته های مورد پذیرش اختیاری شامل(بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، روانشناسی بالینی، کارشناس تغذیه، مامایی، بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها)رشته ها مورد پذیرش اجباری : پزشک، دندانپزشک، علوم آزمایشگاهی، داروسازی)
 2. متقاضیان برای ثبت نام در سامانه رشد وزارت بهداشت(آدرس سایتtarhreg.behdasht.gov.ir)  ثبت نام نمایند.
 3. درصورت ثبت نام قبلی متقاضی با توجه به نوبت درج شده درسامانه منتظر تماس معاونت بهداشت بماند.
 4. درصورتیکه فرد پزشک عمومی بوده و یک سال از طرح ایشان گذشته ومتقاضی گذراندن طرح باشند با واحد گسترش شبکه (نیروی انسانی) تماس بگیرند.
 5. متقاضیان طرح اجباری شامل رشته های داروسازی ، علوم آزمایشگاهی باید منتظر تخصیص مجوز برای جذب نیرو در رشته های یاد شده در  ابتدای هر فصل باشند.
 6. پزشکان عمومی که دوسال طرح دارند با توجه به برخوردار بودن استان تهران امکان ثبت نام در سامانه رشد را ندارند.
 7. متقاضیان رشته دندانپزشکی پس از ثبت نام در سامانه رشد باید منتظر تایید ثبت نام در سامانه باشند وپس از آن به واحد بهداشت دهان و دندان برای مصاحبه و سپس از مصاحبه برای ادامه فرآیند به واحد گسترش مراجعه نمایند.
 8. درصورتیکه متقاضیان نیاز به ارتباط با کارشناس نیروی انسانی داشته باشند.ازطریق ایمیل ارتباط برقرار نمایندshiri.mkar.iums.ac.ir)
 9. درصورتیکه فرآیند پذیرش متقاضی انجام شده باشد متقاضی از طریق سامانه رشد صدور معرفی نامه جهت شروع بکار خود را چک نماید.(البته به هنگام صدور معرفی نامه پیامکی از طریق دانشگاه به نامبرده ارسال خواهد شد)


دفعات مشاهده: 12961 بار   |   دفعات چاپ: 715 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر