دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
آزمایشگاه مواد غذایی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/15 | 

دفعات مشاهده: 4705 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تجهیزات و دستگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 

دفعات مشاهده: 4849 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه قطب HIV

 | تاریخ ارسال: 1400/7/15 | 

دفعات مشاهده: 5226 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1400/7/17 | 

دفعات مشاهده: 5273 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غربالگری نوزادان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/15 | 

دفعات مشاهده: 4634 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر