دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1397/10/30 | 
امور دارویی مجموعه وظایفی از قبیل تهیه و نگهداری و توزیع دارو، نظارت بر فعالیت واحدهای ارائه خدمات دارویی (انبارها، مراکز بهداشتی درمانی، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت ) آموزش وارتقاء سطح آگاهی کارکنان و جامعه ، هماهنگی با سایر واحدها جهت برنامه ریزی دقیق و پیش بینی نیاز داروها در فصول مختلف سال و نیز در زمان اجرا طرح‌های مختلف بهداشتی می‌باشد. هدف اصلی در این واحد پشتیبانی از اجرای برنامه‌های مختلف بهداشتی با تامین داروها و مکمل‌ها بوده و باتوجه به اهمیت ویژه بهداشت و نقش آن در سلامت فرد در جامعه ارائه صحیح و مناسب خدمات داروئی فوق می تواند نقش مهمی در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه داشته باشد.

تهیه دارو با توجه به عوامل مختلف می تواند هم از بخش دولتی و هم از بخش خصوصی صورت پذیرد که در این راستا توجه به عواملی ازقبیل میزان مصرف موجودی و نیاز آینده ، طرح‌ها و برنامه های مختلف بهداشتی، صفات دارو تاریخ انقضاء مصرف، رنگ، قیمت  و. . . ) حائز اهمیت می باشد . نگهداری و دپو دارو نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و توجه به شرایط نگهداری و استاندارد نمودن انبارهای داروئی تاثیربسزایی در ارائه هر چه بهتر خدمات داروئی خواهد داشت .توزیع دارو در واقع آخرین و یکی ازمهمترین مراحل تامین و تدارک دارو می باشد که نیاز به برنامه‌ریزی و موجود بودن تجهیزات لجستیکی خاص بوده و در کنار آن باید عوامل چندی از قبیل قابل مصرف بودن دارو، توزیع بموقع و مناسب و بسیاری از فاکتور‌های دیگر را در نظر گرفت .


- اهمیت برنامه :
امور دارویی فصل مشترک کلیه خدمات و فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در واحد‌ها است و قریب به اتفاق برنامه‌های متفاوت بهداشتی و درمانی در نهایت به تجویز یک یا چند دارو و یا مکمل برای مراجعه کننده ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت دارو درسیستم بهداشت و درمان ، تامین -توزیع - نگهداری و مصرف صحیح آن، جایگاه ویژه ای در سیستم بهداشتی دارد که جهت دستیابی به این هدف ، فعالیت واحدهای ارائه خدمات دارویی که شامل انبارهای دارویی ستاد و مراکز ، داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی ، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی می باشد، می بایست مطابق با اصول  صورت پذیرد.

در این راستا برنامه ریزی به منظور  نظارت دقیق بر کارکرد همه واحدهای ارائه دهنده دارو از جمله ، انبار دارویی شبکه‌ها و ستاد  از جهت سفارش به موقع دارو ، نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی از جهت درخواست و تحویل به موقع دارو،ثبت صحیح آمار و نظارت بر تاریخ انقضاء دارو و ارائه صحیح آن به بیمار همچنین  نظارت بر خانه‌های بهداشت از جهت بررسی کیفیت ارائه خدمات و نحوه عملکرد درست شامل تحویل صحیح و منطبق با اصول علمی دارو به بیماران ، ثبت صحیح در دفاتر دارویی و نیز ثبت صحیح تاریخ‌های انقضاء داروها ضروری است .از دیگر برنامه های واحد دارویی، فعایت در جهت کاهش میانگین اقلام تجویزی در نسخ (طرح بیمه روستایی)می باشد فرآیند جاری موجب کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو و افزایش اثر بخشی داروها همچنین کاهش بار مالی سیستم  خواهد شد که به نفع بیماران و سیستم می باشد.

کلیه پرسنل دارویی نیازمند به آموزش مداومند. در این راستا برقراری جلسات آموزشی از جزوه‌های دارویی و یررسی موضوعات روز دارویی  و نیز انجام بازدیدهای مستمر و برنامه ریزی شده بسیار موثر است. تشخیص افراد نیازمند آموزش بیشتر و برقراری کلاس های بازآموزی جهت این افراد راهکار مناسب است.

دفعات مشاهده: 4252 بار   |   دفعات چاپ: 395 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر