دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش لینکهای آزمایشگاه مرجع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 60,866 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ -

تجهیزات و دستگاه ها

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه قطب HIV

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ -

غربالگری نوزادان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه هوا و صدا

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب