معاونت بهداشتی- گروه بهداشت دهان و دندان
واحد بهداشت دهان و دندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد در همین راستا واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش با اولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است. این واحد زیر نظر مستقیم معاونت محترم بهداشتی فعالیت مینماید.

AWT IMAGE

اهم وظایف واحد :

لینک های مرتبط:

AWT IMAGE

انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

AWT IMAGE

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

AWT IMAGE
سازمان جهانی بهداشت
AWT IMAGE فدراسیون بین المللی دندانپزشکی
 
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های دهان ودندان در سطح استان

- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه دهان ودندان در PHC

- پایش و بازدید از واحدهای دهان ودندان

- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

-برنامه ریزی و انجام کارگاه های آموزشی

- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

- گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار ها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه

- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

ادامه....

رسالت واحد بهداشت دهان ودندان
در راستای ارتقای سطح سلامت دهان ودندان جامعه تحت پوشش در قالب برنامه های پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان، درمان زود هنگام پوسیدگیهای اولیه و بیماری لثه در مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش و آموزش مردم در رده های سنی در محل های در دسترس فعالیت مینماید. رسالت این واحدارتقای سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش با اولویت گروه هدف درزمینه بهداشت دهان ودندان میباشد.
 
آشنایی با اعضای گروه: ارتباط با گروه:

دکتر فتانه رهنما

مدیر گروه بهداشت  دهان و دندان
 

آدرس:

خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ - ساختمان پردیس حافظ طبقه سوم - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - گروه بهداشت دهان و دندان

تلفن: ۵-۶۶۷۰۱۰۶۱(داخلی ۱۷۰)

تلفکس: ۶۶۷۰۱۰۶۸

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1516.44182.fa
برگشت به اصل مطلب