معاونت بهداشتی- بیماریهای غیر واگیر
بیماریهای غیر واگیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 

برنامه غربالگری نوزادان برنامه پیشگیری و کنترل بیماری کم کاری تیروئید بدو تولد 
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های متابولیک برنامه پیشگیری از بروز سندرم داون
طرح کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD برنامه پیشگیری و کنترل فنیل کتونوری
برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور برنامه غربالگری ژنتیک هنگام ازدواج
برنامه کنترل آسم و COPD برنامه ثبت سرطان
برنامه غربالگری سرطان کولورکتال برنامه غربالگری سرطان پستان
برنامه غربالگری سرطان سرویکس برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث
برنامه پیشگیری و کنترل دیابت برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی
برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر برنامه پیشگیری از پوکی استخوان
برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی ماده ۳۷ قانون - ممنوعیت تبلیغ اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه
برنامه پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال برنامه جامعه ایمن
برنامه پیشگیری از گزش جانوران زهری برنامه اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط
برنامه ملی گسترش فعالیت بدنی برنامه غربالگری تنبلی چشم کودکان ۴-۶ سال(بینایی سنجی)

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1532.43203.fa
برگشت به اصل مطلب