معاونت بهداشتی- سامانه های مرتبط
سامانه های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/14 | 
ردیف عنوان دانلود
1 سامانه نقل و انتقالات AWT IMAGE
2 سامانه ارتقای رتبه AWT IMAGE
3 سامانه ارزشیابی کارکنان AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.37254.68351.fa
برگشت به اصل مطلب